Charakteristika dutinkových polykarbonátových dosiek :                        
                       
Polykarbonátové dutinkové dosky majú výborné tepelno-izolačné  vlastnosti,                         
nízku hmotnosť a dlhú životnosť                        
V závislosti od výrobcu sa platne vyrábajú v rôznych štruktúrach.                        
Najčastejšie používané su obyčajné dvojstenné a trojstenné dosky,                        
následne rôzne štruktúry ako je K alebo X štruktúra.                        
V zásade platí, že čím viac dutiniek doska má, tým má lepšie tepelno-izolačné vlastnosti.                        
Štandardne predávané dosky su v hrúbke 4,6,8,10 a 16 mm vo farbe čírej,opálovej a bronzovej.                        
Hrubšie dosky alebo viac dutinkové dosky sa vyrábajú v hrúbke 10,16,20,25,32 a 40 mm.                        
Toto su skôr špeciality na projekty kde sa vyžadujú dobré staticke a tepelno-izolačné vlastnosti.                        
                       
Polykarbonátové dosky su opatrené UV ochranou proti degradácii vplyvom slnečného žiarenia.                        
Spôsob nanášania UV ochrany je odlišný u jednotlivých výrobcov.                        
Táto ochranná vrstva môže byť nanesená pri výrobe koextrudáciou a vtedy je jednostranná.                        
Výrobca v tomto prípade jasne vyznači na krycej povrchovej folii,ktorá strana dosky je UV stabilizovaná.                        
Tiež môže byť nanesená dodatočne po vyrobení, nástrekom a vtedy býva obojstranne UV stabilizovaná.                        
Každopádne výrobca vždy označi na krycej folii ktorá strana dosky je UV stabilizovaná.                        
Okrem UV ochrany, táto vrstva zaručuje odolnosť voči poveternostným vplyvom, hladký povrch                        
a odolnosť voči žltnutiu povrchu dosky.                        
                       
POUŽITIE :                         
- zasklenie priemyselných , športových a hospodárskych budov                        
- sedlové, oblúkové, šedové svetlíky                        
- prestrešenie terás, pergol, parkovísk                        
- zimné záhrady, sklenníky, pareniská                         
- balkonové čelá, deliace steny                        
- fasády a iné                         
                       
ČISTENIE :                         
Polykarbonátové dosky sa môžu čistiť len mydlovou vodou alebo inými jemnými                        
čistiacimi prostriedkami.                        
NEPOUŽÍVAJTE žiadne agresívne čistiace chemické prípravky.                        
                       
                       
TEPELNÁ ROZŤAŽNOSŤ :                         
Nakoľko polykarbonát, tak ako všetky plásty, vplyvom zmeny teplôt mení svoju                        
veľkosť tj. vplyvom vyššej teploty sa rozťahuje a vplyvom nižšej sa sťahuje,                        
je potrebné pri montáži zohľadňovať expanznú vôlu, ktorá je cca 4 mm/m.                        


ZASLEPENIE DUTINIEK :                        
Odprúčame zaslepenie dutiniek Al páskou, alebo ukončovacím U prípadne F profilom.                        
Zabráni sa tak vniknutiu nečistôt do dutiniek dosky.                       

 

woodcon